Tag Archives: SUSU

HADIS BERKAITAN JIMAK

tangan

Riwayat daripada Ahmad telah menceritakan: Telah menceritakan kepada kami oleh Amru bin Hafsah dan Abu Naar dari Muhammad bin Al-Haitham dari Ishak bin Hanjih, dariHusaif dari Mujahid daripada Al-Khudri berkata: “Rasulullah SAW telah berwasiat kepada Saiyidina Ali bin Abi Talib ra yang berbunyi: “Wahai Ali, apabila pengantin perempuan masuk ke dalam rumahmu, maka perintahkanlah ia